YRITYKSEMME

VUUHH OÜ on alkuvuodesta 2018 perustettu progressiivinen (online) internetin välityksellä vähittäis- ja tukkumyynnin parissa toimiva yritys, joka hallinnoi ja kehittää erilaisille kohderyhmille tarkoitettuja verkkokauppoja ja kaupankäyntiin liittyviä sovelluksia. Visionamme oli perustaa innovatiivinen yritys, joka ei vanhene vuosienkaan saatossa.

s

MISSIOMME

Tavoitteenamme on kattaa koko Eurooppa vuoteen 2023 mennessä käyttämällä kestävää liiketoimintamallia, jonka keskiössä on kehitteillä oleva innovatiivinen tuotteen ja toimituksen hallintajärjestelmä CO-PRICE, johon voit tutustua täällä. Haluamme olla ensimmäinen vaihtoehto niin asiakkaillemme, toimittajillemme kuin myös työntekijöillemme, mikä on strategiamme kulmakivi pitkäaikaisten tavoitteiden täyttämisessä.

ERIKOISUUTEMME

Erotumme muista vähittäis- ja tukkumyyjistä uudistuksellisella liikemallilla, jonka avulla tuomme kuluttajalle runsaan tuotevalikoiman kilpailukykyisin hinnoin kyeten samalla palvelemaan sekä yksityis- että yritysasiakkaita yhdenvertaisilla ehdoilla. Yrityksen rakentaminen perustuu tiettyihin vähittäis- ja tukkumyynnin elementteihin, vahvoihin puoliimme sekä hyötyihin, jotka auttavat erottumaan kilpailijoista alalla, jolla kilpailu on kovaa. Olemme perillä tämänhetkisestä suuntauksesta ja sen vuoksi asemoineet itsemme selkeästi teknologiapohjaiseksi yritykseksi. Tämä kaikki siksi, että voisimme toimia asiakaskeskeisemmin ja tarjota kuluttajille heidän mieltymyksiinsä ja toiveisiinsa perustuvan ostokokemuksen.

s

VUUHH BRÄNDÄYS

Brändäystoimintamme tavoitteena on taata asiakkaiden tyytyväisyys vahvistamalla markkinoilla tavaramerkkiemme tärkeimmät attribuutit; tarkastettu laatu, paras hinta, luotettavuus, asiakaskeskeisyys ja innovatiivisuus, luomalla positiivinen haloefekti pitäen asiakkaille annetut lupaukset, mikä on kestävien liike- ja asiakassuhteiden säilyttämisen perusta.

Tärkeimmät Kohderyhmät

Jaamme kohderyhmät yleensä yksityis- ja yritysasiakkaiksi, joita segmentoimme myös projektien pohjalta. Huomioimme asiakkaan ominaispiirteet, maantieteellisen sijainnin sekä muut tärkeät tekijät. Asiantuntijoiden mukaan ei ole olemassa vakioratkaisuja eri kohderyhmien huomion herättämiseksi, joten uskomme, että nykyisin uudet yritysasiakkaat tavoitetaan ainoastaan innovatiivisten ja yksilöityjen ratkaisujen avulla. Samalla yritämme muistaa sen, että päivän päätteeksi yritysasiakkaasta tulee yksityisasiakas, jonka kohderyhmän tottumukset tulee myös ottaa huomioon.

Yksityisasiakkaille suunnattuja kohderyhmiä varten meillä on samanaikaisesti useita eri pilottiprojekteja, jotka on suunnattu laajalle asiakaskunnalle. Niitä ovat matalamman, keskinkertaisen ja korkeamman elintason asiakkaat. Oikeus tulla kohdelluksi tasavertaisesti on jokaisen ihmisen perusoikeus, joka ei riipu yhdestäkään laista. Se tarkoittaa oikeutta olla erilainen ilman, että sitä pidetään huonompana tai ihmistä kohdellaan eri tavalla tämän erilaisuuden vuoksi. Tasavertaisuus tarkoittaa näiden erityispiirteiden hyväksymistä ja kunnioittamista. Reilun kaupan- eli fairtrade-tuotteet ovat jokaisen asiakkaan oikeus.

Pienituloisemmat kuluttajat, jotka etsivät laadukkaiden tuotteiden alennuksia ja ovat valmiita odottamaan tai kuluttamaan aikaansa haluttujen tuotteiden löytämiseksi.

Hinta on tärkein valintakriteeri, sitä seuraavat merkki ja tuotteen laatu sekä merkin ominaisuudet. Hintaherkkyys on äärimmäisen monimutkainen ilmiö. Sen ymmärtämiseksi olemme selvittäneet itsellemme, mitä herkkyys ylipäätään tarkoittaa, mistä se tulee, mikä sitä lisää ja vähentää ja mihin herkkyys puolestaan vaikuttaa.

Sen on oltava halpa, mutta tunnistettava tavaramerkki, laadulla ei ole niin suurta merkitystä.
HINTA
BRÄNDI
LAATU

Yleensä keskituloiset kuluttajat eivät etsi konkreettisia tuotteita tai merkkejä. He etsivät enemmänkin uudistuksellisuutta ja trendikkäitä tuotteita kohtuulliseen hintaan. He näkevät tuotteet, kuten ne olisivat heidän elämässään päivittäistä käyttöä varten ja itsestäänselvästi.

He eivät ole kiinni tietyssä tuotealueessa, vaan suosivat ennemmin vähän jotain joka puolelta. Pääasia on, että tuote toimii hyvin ilman liiallisia kustannuksia. He tarvitsevat ostopäätöksen tekemiseen ohjaamista tai seuraavat muuten trendiä. Valintaa tehdessään he pitävät yleensä kiinni konkreettisesta tavaramerkistä.

Mutta jos hyvää laatua saa kohtuulliseen hintaan, merkillä ei ole juurikaan merkitystä.
HINTA
BRÄNDI
LAATU

Suurituloisemmat kuluttajat, jotka yleensä tietävät, mitä etsivät, tekevät ostopäätökset seuraamalla hintaa ja laatua.

Ostopäätöstä tehdessään he ovat päättäneet, että tarvitsevat tuotetta todellisuudesta huolimatta. He tekevät ostoksia hetken mielijohteesta, mutta seuraavat samalla huolellisesti trendejä. He eivät tarvitse ohjausta ostamiseen, he etsivät uusia trendikkäitä merkkejä.

Tuote on valittu huolellisesti ja sen tulee ehdottomasti vastata odotuksia. Merkki ja sen ominaisuudet ovat tärkeitä.
HINTA
BRÄNDI
LAATU
Haluatko lisätietoa?

Ota meihin yhteyttä täältä